บริษัทเกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด : เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก ข้าวโพด เครื่องอบเมล็ดพืช โรงสีข้าว ไซโล เครื่องจักรต่างๆ