บริษัทเกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด : เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก ข้าวโพด เครื่องอบเมล็ดพืช โรงสีข้าว ไซโล เครื่องจักรต่างๆ

บริษัทเกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด ผลิตและจำหน่าย โรงสี เครื่องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่องอบ เมล็ดพืช ไซโล กะพ้อ โกดัง เก็บเมล็ดพืช เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ โรงคลุมเครื่องจักร ออกแบบ ตามความตัองการของลูกค้า

เครื่องอบลดความชื้น


เตาเผาแกลบทอร์นาโด

ไซโลถังเก็บข้าวเปลือก

กระพ้อ-สายพานลำเลียง

พัดลม

เครื่องอบเมล็ดพันธุ์

โรงสีข้าว

เครื่องออกกำลังกาย